Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Inventariseren

Doorsturen
Met alleen Praktijkrichtlijnen zijn we er niet. Het gaat erom dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. De Praktijkrichtlijnen zijn uitgewerkt naar instrumenten die gebruikt kunnen worden om problemen rond fysieke belasting in kaart te brengen en om op basis daarvan een plan van aanpak te formuleren. Ten eerste gaat het om een instrument waarmee het beleid fysieke belasting op organisatieniveau in kaart gebracht kan worden, de BeleidsSpiegel. Het tweede type instrument meet de mate van blootstelling aan lichamelijke overbelasting. De TilThermometer voor cliëntgebonden handelingen, de RisicoRadar voor niet cliënt gebonden handelingen, de KraamRadar voor de kraamzorg en de HZ-meter voor de huishoudelijke zorg.

De TilThermometer is ook als app beschikbaar! Deze is vooral ontwikkeld voor ErgoCoaches en teammanagers die snel een overzicht willen krijgen van de stand van zaken.
Informatie over de app staat in TilThermometer App