Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (154)

Doorsturen

Fysieke belasting

Fysieke belasting is de belasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke arbeid. Vooral gewrichten en spieren van rug, nek, schouders en ledematen staan hier aan bloot. Bewegen is gezond en belangrijk, maar lichamelijke overbelasting kan leiden tot gezondheidklachten en verzuim of kan zelfs langdurige uitval veroorzaken. Lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Grofweg een derde van verzuim hangt samen met fysieke belast... » lees meer

Biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Biologische agentia kunnen infectieziekten veroorzaken schade aan organen en schade bij zwangerschap. Om te voorkomen dat werknemers ziek worden door blootstelling aan deze ziekteverwekkers, zorgt de werkgever voor doeltreffende maatregelen op dit terrein binnen het Arbobeleid Biologische Agentia. Dit staat als voorschrift beschreven in het Arbobesluit, hoofdstuk 4 Biologische Agent... » lees meer

Bedrijfshulpverlening

In dit deel van de Arbocatalogus wordt ingegaan op de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). BHV is het onderdeel van het arbobeleid dat gericht is op de beheersing van veiligheidsrisico’s in de zorgorganisatie. Het doel van de BHV is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te kunnen grijpen. Een goede BHV-organisatie is daarmee belangrijk, maar is vanuit het oogpunt van zorginstellingen één van de belangrijkste bijzaken, aangezien zorginstellin... » lees meer

Zwangerschap en arbeid

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Voor zwangere medewerkers gelden afwijkende regels en richtlijnen. Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met goede arbeidsomstandigheden en een veilige, gezonde werkomgeving in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis- en kraamzorg. De wettelijke basis voor die maatregelen vindt u in het Arbobesluit en in de Arbeidstijdenwet. Voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven, z... » lees meer

Aan de slag in de praktijk

‘Hoe kom je van papier naar praktijk?’ In organisaties staat er vaak al veel arbobeleid op papier. We weten dat veilig en gezond werken belangrijk is. Maar dat in de praktijk doen, en vooral ervoor zorgen dat anderen dat gaan doen, is soms lastiger. Dit deel van de arbocatalogus biedt extra informatie over hoe je met de arbocatalogus kunt werken en hoe je ervoor zorgt dat veilig en gezond werken écht tot leven komt in je organisatie. Meteen aan de slag: met werkvormen breng je gezond en ve... » lees meer

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan tussen veel verschillende personen plaatsvinden. Het kan zich afspelen tussen medewerker en cliënt, maar ook familie en bezoekers kunnen erbij betrokken zijn. Het kan optreden tijdens de reis naar de cliënt, of tussen de medewerker en derden. Het kan ook voorkomen tussen medewerkers van een organisatie onderling. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: Verbale agressie – schelden, schreeuwen, treiterenFysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpenIntimidatie(seksueel... » lees meer

Werkdruk

Feiten Ruim 40% van de werknemers in de gezondheidszorg geeft aan dat zij te maken hebben met een te hoge werkdruk (Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA) 2009). Werkdruk en werkstress is een belangrijke oorzaak van verzuim: bijna 24% van de zorgmedewerkers geeft aan dat dit de meest recente reden is voor werkgerelateerd verzuim (Arbobalans, 2010). Meer dan de helft van de zorgmedewerkers vindt werkdrukmaatregelen noodzakelijk (Arbobalans, 2010) Meer dan 80% van de verple... » lees meer

Cytostatica

Bij de behandeling van patiënten met kanker (maar ook met chronische aandoeningen zoals reuma) kan gebruik worden gemaakt van cytostatica. Dit zijn medicijnen die de celgroei remmen. Ze worden ook wel celdelingremmende medicijnen genoemd. Voor elke soort kanker is er een speciale vorm van chemotherapie. Cytostatica vallen onder de categorie gevaarlijke stoffen. Als tijdens het werk vaak contact is met deze medicijnen kunnen deze kankerverwekkend zijn voor de hulpverlener. Cytostaticabehandeling... » lees meer

Andere gevaarlijke stoffen

Medewerkers binnen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) werken met gevaarlijke stoffen. Als dit op zorgvuldige wijze gebeurt zijn de risico’s goed te beheersen. Om dat te bereiken is het zaak goed in beeld te brengen met welke risico’s er rekening te houden is en welke beschermende maatregelen in acht te nemen zijn. Dit onderdeel van de arbocatalogus geeft aan hoe op systematische wijze de stoffenrisico’s beoordeeld en beheerst kunnen worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan... » lees meer