44 zoekresultaten
Trainingen fysieke belasting VVT

Om voorbereid te zijn op fysiek belastend werk moeten alle zorgverleners en leerlingen in de VVT de volgende trainingen hebben gevolgd: de basisinstructie til- en transfertechnieken en…

Ga naar pagina
Werkdruk / Werkdruk herkennen / Algemeen

…het nodig om de balans tussen belasting en belastbaarheid in kaart te brengen. Dit is de balans tussen de taakeisen die medewerkers ervaren, zoals: de hoeveelheid zorgtaken; de tijd die…

Ga naar pagina
Duidelijk over agressie – Scholing / Omgaan met oranje gedrag / Leermaterialen over ‘Omgaan met oranje gedrag’ / Stay Cool under Pressure

…wordt de focus gelegd op fysieke weerbaarheid, maar ook cognitieve en emotionele weerbaarheid zijn belangrijk. Dit artikel geeft een voorbeeld van een training, gericht op het ombuigen van emotioneel of…

Ga naar pagina
Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden / Intimidatie / Algemeen

Intimidatie tussen collega’s is gedrag wanneer een medewerker verbaal of fysiek angst aangejaagd wordt. Je moet hierbij denken aan beledigen, dreigen met maatregelen, dreigen met fysieke agressie. Bij intimidatie is…

Ga naar pagina
Handelen bij rood gedrag

…gebeuren om de interventies te realiseren, en/of wanneer andere hulpverleners/disciplines ingeschakeld moeten worden Past persoonlijke veiligheidstechnieken en/of fysieke vaardigheden toe om de veiligheid voor zichtzelf, de cliënt en omgeving te…

Ga naar pagina
Ongewenst gedrag van cliënten

…nodig) volgen van een juridisch traject. Voorbeelden van ongewenst gedrag Wat verstaan we eigenlijk onder ongewenst en agressief gedrag? Voorbeelden zijn: Verbale agressie – schelden, schreeuwen, treiteren; Fysieke agressie –…

Ga naar pagina
Duidelijk over agressie – Scholing / Omgaan met oranje gedrag / Leermaterialen over ‘Omgaan met oranje gedrag’ / Agressie van kwetsbare patiënten

In deze brochure gaat het niet alleen over hoe om te gaan met agressie van kwetsbare cliënten, maar ook over het voorkomen van emotionele belasting van de medewerker. Doelgroep: Ontwikkeld…

Ga naar pagina
Werkdruk / Werkdruk aanpakken / Algemeen

…Hoe kun je werkdruk aanpakken? Omdat werkdruk een balans is tussen de belasting en de belastbaarheid, kun je twee soorten maatregelen nemen: Verminderen van taakeisen Dit gaat bijvoorbeeld over de…

Ga naar pagina
Laad meer
1 2 3 4 5