Infectierisico’s niet-cliëntgebonden werkzaamheden

Beleidstips

 • Besteed aandacht aan niet-cliëntgebonden werk

  Neem in de aanvullende RI&E de niet-cliëntgebonden werkzaamheden en legionella mee. Zie de uitwerking Aanvullende RI&E biologische agentia.

 • Maak een legionella beheersplan

  Dit is een wettelijk vereiste, zorg dat het beheersplan zoals is vereist vanuit de waterleidingwet  beschikbaar is. Let op alle installaties die water bevatten en de werkzaamheden die daaraan gebeuren.

 • Regel het melden van ziekteverschijnselen

  Medewerkers met cliëntcontact of die met voedsel werken, moeten ziektes melden die risico voor de cliënt kunnen opleveren. Zorg dat medewerkers dit weten en doen. Laat dit ook voor ziekteverschijnselen gelden bij niet-cliëntgebonden werk.

 • Regel bescherming tegen dierenbeten

  Maak afspraken (in de leveringsvoorwaarden) over de omgang met huisdieren, als deze een risico vormen voor de (thuiszorg)medewerkers. Geef medewerkers instructies mee hoe hiermee om te gaan.

 • Geef voorlichting en instructie

  Geef medewerkers voorlichting over risico’s van biologische agentia, het herkennen van ziekteverschijnselen, hulp vragen bij incidenten, instructie over hygiëne en overige beschermingsmaatregelen waaronder vaccinatie.

 • Maak specifieke werkinstructies

  Bepaal welke werkzaamheden een verhoogd risico met zich meebrengen (bijvoorbeeld werken aan riool / verstoppingen). Maak specifieke werkinstructies voor de veilige werkwijzen bij dergelijke risicowerkzaamheden.

 • Zorg voor hygiënische voorzieningen

  Ook op plaatsen waar niet-cliëntgebonden werk gedaan wordt, mogen hygiënische voorzieningen niet ontbreken. Zorg dat de handen gewassen kunnen worden en voldoende schoonmaakmateriaal beschikbaar is.

 • Zorg voor laagdrempelige toegang tot advies

  Zorg dat medewerkers niet rond blijven lopen met vragen over bijvoorbeeld gezondheidsklachten. Het kan een drempel zijn om dit met leiding te bespreken. Zorg dat ze de weg naar hulp (preventiemedewerker, bedrijfsarts) kennen.