Thema
Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening

Beperken van de gevolgen van brand

Praktijktips

 • Weet wat je moet doen

  Ken de noodprocedures voor alarmering, ontruiming en hulpverlening en weet wie de BHV’ers zijn. Weet waar (hand)brandmelders hangen, zodat zo snel mogelijk alarm geslagen kan worden. Weet waar blusmiddelen te vinden zijn, zoals brandblussers, -slangen en -dekens. ken de brandcompartimenten, vluchtroutes en vluchtplaatsen.

 • Onderken dat sommige apparaten niet werken bij brand

  Elektrische trap-, til- en badliften, persoonlijke alarmering en deurontsluiters werken bij brand vaak niet. Zorg dat er alternatieve methodes zijn om niet-zelfredzame cliënten te helpen vluchten.

 • Blus als je weet hoe het moet

  Gebruik blusmiddelen alleen als bekend is hoe ze werken. Laat blussen anders aan anderen over.

 • Sluit deuren en ramen bij brand

  Met gesloten deuren en ramen kan de brand en rook zich minder snel verspreiden. Maak bij brand alleen een deur open als de deur en deurklink koud zijn (deurprocedure), anders is er kans op een steekvlam, slachtoffers en kan rook zich verder verspreiden. Komt er rook uit de ruimte? Ga dan niet naar binnen en sluit de deur weer snel. Ook als hier een bewoner in de kamer is.

 • Denk van tevoren na over mogelijke vluchtroutes

  Een dagelijkse looproute is niet altijd de beste vluchtroute. Ken de route blindelings. Is de vluchtroute ook goed te volgen als het zicht slecht is door duisternis of dichte rook?

 • Houd de vluchtroutes vrij

  Houd gangen, trappen, nooddeuren en vluchtroutes vrij van obstakels. Zorg dat de vluchtroutes breed genoeg zijn voor rolstoelen of rollators (minimaal 85 cm breed) en waar nodig bedden.

 • Vermijd de lift

  Gebruik nooit de lift tijdens een brand, alleen indien speciaal aangegeven staat dat dit mogelijk is.

 • Voorkom het inademen van rook

  Rook is extreem giftig. Houd het hoofd tijdens vluchten laag bij de grond, daar is minder rook en meer zuurstof. Gebruik eventueel een natte handdoek voor mond en neus.

 • Assisteer verminderd of niet-zelfredzame cliënten

  Weet van tevoren wie zelfredzaam is en wie juist hulp nodig heeft bij het vluchten. Ga na of er evacuatiehulpmiddelen (evacuatiestoel, zitbrancard, evacuatiedoek) beschikbaar zijn. Of dat het bed naar verrijdbaar is en door de deur naar een veilig compartiment kan. Leg evacuatiedoeken onder matras van bedden die niet door de deur te rijden zijn bij ontruiming naar een veilig compartiment.

 • Verspil geen tijd tijdens het vluchten en ontruimen

  Handel snel, volg altijd de aanwijzingen van BHV’ers op en ga zo snel mogelijk naar de afgesproken verzamelplaats.