Thema
Zwangerschap en arbeid

Infectierisico’s en zwangerschap

Beleidstips

 • Maak een risico-overzicht

  In de RI&E maak je een overzicht welke infectierisico’s in de instelling invloed kunnen hebben op zwangerschap of borstvoeding. Infectierisico’s of ‘biologische agentia’ en ‘vaccinatie’ zijn aandachtspunten. Zie de brochure van het ministerie SZW over werk en zwangerschap.

 • Neem zwangerschap op als toetsingscriterium in prikaccidentenprotocol

  Als er een incident is met mogelijke besmetting, dan kan een zwangere vrouw niet altijd de gewoonlijke medische behandeling ondergaan. Zorg er dus voor dat er in het prikaccidentenprotocol aandacht besteed wordt aan hoe te handelen in geval van (mogelijke) zwangerschap.

 • Maak een informatiebrochure

  Pas als de medewerkster meldt dat ze zwanger is kan de werkgever maatregelen treffen. Neemt niet weg dat de werkgever alle medewerkers wel vooraf kan voorlichten over risicofactoren op het werk die van invloed kunnen zijn op zwangerschap. Arboportaal biedt tools.

 • Regel tijdig werkaanpassingen bij zwangerschap

  Met goede maatregelen kan de zwangere prima blijven werken. Risico op complicaties treedt op als er geen ruimte voor aanpassingen is. Regel daarom tijdig deze ruimte. Er gelden wettelijke eisen voor zwangerschap en biologische agentia.

 • Maak een regeling werkaanpassing

  Stel een regeling op hoe om te gaan met werkaanpassingen bij zwangerschap. Andere taakverdeling, extra beschermingsmiddelen, enz. Niet alleen wat betreft werken met stoffen, maar voor alle risico’s. Dat voorkomt gedoe en zoekwerk. De wetgeving stelt daar eisen aan.