Arbocatalogus voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

Veilig en gezond werken

A+O VVT is een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s met daarbij gezonde en veilige oplossingen.

De Arbocatalogus VVT biedt richtlijnen en veel informatie over oplossingen met praktijkvoorbeelden voor belangrijke arbeidsrisico’s voor werkgevers en werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. De arbeidsrisico’s zijn onderverdeeld in de thema’s: Biologische agentia, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Psychosociale arbeidsbelasting, Bedrijfshulpverlening, Zwangerschap en Arbeid.