Arbocatalogus voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

Veilig en gezond werken

Een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s met daarbij gezonde en veilige oplossingen.

De Arbocatalogus VVT biedt richtlijnen en veel informatie over oplossingen met praktijkvoorbeelden voor belangrijke arbeidsrisico’s voor werkgevers en werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. De arbeidsrisico’s zijn onderverdeeld in de thema’s: Biologische agentia, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Psychosociale arbeidsbelasting, Bedrijfshulpverlening, Zwangerschap en Arbeid.

De Arbocatalogus VVT is opgesteld door A+O VVT: werkgevers- en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

De Arboctalogus VVT is ook te vinden in de CAO VVT app.

Logo A+O VVT

Maak ongewenst gedrag bespreekbaar

Is het oké als je gepest wordt? Is het oké als je gediscrimineerd wordt vanwege je geaardheid? Is het oké als er een collega of cliënt ongepaste en seksueel getinte opmerkingen naar je roept?

Dat is niet oké.

Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn vormen van ongewenst gedrag. Het is belangrijk om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken om een nog veiliger werkklimaat te creëren.

Is Dit Ok

A+O VVT is een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg.