Thema
Werkdruk

Werkdruk herkennen

Algemeen

Hoe kun je werkdruk en werkstress herkennen? Welke signalen zijn hierin belangrijk? Als medewerkers uitvallen door ziekte of burn-outverschijnselen is het te laat. Je moet dus eerder de signalen van werkdruk herkennen. Het gaat echt niet alleen om persoonlijke omstandigheden, werkdruk is ook een gevolg van hoe het in de zorgorganisatie georganiseerd is.

Werkdruk signaleren = balans herkennen

Daarvoor is het nodig om de balans tussen belasting en belastbaarheid in kaart te brengen. Dit is de balans tussen de taakeisen die medewerkers ervaren, zoals:

  • de hoeveelheid zorgtaken;
  • de tijd die ervoor beschikbaar is;
  • de moeilijkheid van het werk;
  • de emotionele en mentale belasting van het werk;
  • de duidelijkheid van de taken, etc;

en de regelmogelijkheden die medewerkers hebben, zoals:

  • de beslissingsbevoegdheden over tempo, volgorde en planning van het werk;
  • de invloed op het beleid, etc.

De organisatie kan hier invloed op uitoefenen met bijvoorbeeld het bieden van opleidingsmogelijkheden of herstelmogelijkheden. Leidinggevenden, coaches, en collega’s kunnen de balans beïnvloeden door medewerkers te steunen. Medewerkers hebben zelf ook invloed op de balans (persoonlijke omstandigheden en thuissituatie, kennis en vaardigheden).