Thema
Werkdruk

Werkdruk herkennen

Beleidstips

 • Voorlichting is verplicht

  Het is een wettelijke verplichting om de werknemers te informeren over werkdruk. De risico’s en de maatregelen moeten daarbij aan de orde komen. Actief verwijzen naar websites en ander voorlichtingsmateriaal is daarbij nodig.

 • Bepaal of er sprake is van te hoge werkdruk
  Signalen van een verstoorde werkdrukbalans zijn bijvoorbeeld veel vacatures en ongewenste uitstroom, verkeerde personeelssamenstelling, oplopend ziekteverzuim, dalende productiviteit, veel meeruren en roosterverstoringen of problemen met samenwerking.

 • Stel vast wat de bronnen voor werkdruk zijn
  Werken aan werkdruk begint in de organisatie niet bij het kiezen van maatregelen, maar met het vaststellen van de problemen die er zijn. Op het Arboportaal staan veel hulpmiddelen om werkdruk in kaart te brengen.

 • Gebruik de veroorzakers van werkdruk als basis voor je aanpak
  Zo kun je focus aanbrengen en een gerichte aanpak ontwikkelen. Handig hulpmiddelen hiervoor zijn de Wegwijzer Werkdruk van TNO en de Vakbondscheck Werkdrukoorzaken van FNV.