Thema
Infectierisico’s

Preventie infectierisico’s

Praktijktips

 • Ken de risico’s in je werk

  Weet met welke infectierisico’s  je in jouw werk te maken kunt krijgen. Vraag informatie van je leiding. Weet hoe je risico signaleert en wat je moet doen als je een incident hebt of gezondheidsklachten hebt.

 • Werk volgens de protocollen en instructies

  Door je handelingen in een vaste volgorde te doen werk je veiliger. In protocollen is vastgelegd wat de beste manier van werken is. Volg deze instructies en maak er een vast patroon van. Als je afwijkt dan moet je extra goed nadenken over de hygiëne.

 • Maak goed gebruik van beschermingsmiddelen

  Je moet handschoenen gebruiken bij sommige werkzaamheden. Soms is ook een neusmondmasker en bril nodig. Ga daar goed mee om, anders werkt het niet of werken ze tegen je. Zorg dat je altijd de middelen bij je hebt! Zie hiervoor ‘Hygiënisch werken’.

 • Houd de omgeving schoon

  Risico ga je tegen door de omgeving schoon en droog te houden. Ruim vervuiling meteen op en maak schoon en / of desinfecteer volgens de richtlijnen schoonmaken en desinfectie.

 • Laat de cliënt meewerken

  Als het kan, laat de (besmette) cliënt dan zelf handelingen verrichten. Geef ook instructie aan de cliënt hoe die ook kan helpen om de omgeving schoon te houden (hygiëne-instructie).

 • Houd je telefoon schoon

  Dingen die we vaak aanraken zoals deurklinken, kunnen een besmettingsbron worden. Zie dit filmpje. Dat geldt zeker voor je mobiel. Gebruik je mobiel niet op het toilet en laat het in je zak zitten tijdens werkzaamheden. Maak hem minimaal wekelijks schoon (alcoholdoekje).

 • Werk veilig met naalden

  Gebruik veilige naalden en een naaldcontainer, altijd en overal. Recappen is verboden. Let op naalden die de cliënt gebruikt, zorg dat deze veilig opgeborgen worden en niet via wasgoed of afval alsnog een risico gaan vormen. Zie ook Prikaccidenten.

 • Ben zorgvuldig met besmet wasgoed

  Contact met vuil wasgoed van een zieke cliënt kan tot besmetting leiden. Werk er rustig mee (stofverspreiding) en als je het in een zak stopt, pers dan niet de lucht uit de zak, zie de instructies voor omgaan met besmet wasgoed.

 • Houd je vaccinatie op orde

  Als je in aanraking kunt komen met besmet bloed dan biedt hepatitis B vaccinatie bescherming. Ook de griepprik beschermt jou en anderen. Zie hiervoor het onderdeel ‘Vaccinatie’.

 • Zwangerschap let op!

  Ben je zwanger of van plan dat te worden? Laat je tijdig informeren over de risico’s van infectieziektes en de extra voorzorgsmaatregelen. Zie hiervoor het onderdeel ‘Zwangerschap en infectierisico’.

 • Stel je vragen!

  Heb je twijfels over de werkwijze, over wat je mag vragen van je cliënt, over risico’s, over beschermingsmiddelen, over gezondheidsklachten, over vaccinatie? Durf te vragen! De leidinggevende, preventiemedewerker of bedrijfsarts zijn ervoor.