Thema
Werkdruk

Werkdruk monitoren en bijsturen

Praktijktips

 • Ga (tussentijds) na of de genomen maatregelen effect hebben

  Gebruik hiervoor de Signaalkaartenset.

 • Ga na of de genomen maatregelen effect hebben op de capaciteit
  Inzicht in de beschikbare capaciteit versus de benodigde capaciteit krijg je met de Werkbalans-tool VVT.

 • Ga na of de genomen maatregelen de belangen beter in balans brengen
  Inzicht in hoe teamleden denken over de belangen van cliënten, het teambelang en het indivuele belang, krijg je met de Teambalans-tool VVT.

 • Ga na of de genomen maatregelen effect hebben op de inzetbaarheid
  Inzicht in de benodigde en aanwezige flexbereidheid om het werk zo goed mogelijk te verdelen krijg je met de Inzetbaarheids-tool VVT.

 • Vraag de OR en/of PVT om de gemaakte afspraken te bewaken

  Zij hebben een formele taak hierin en kunnen helpen om dit thema voortdurend op de agenda te houden.