Werkdruk

Werkdruk

Werkdruk kan leiden tot werkstress. Als medewerkers langdurig stress ervaren, raken ze uitgeput en kunnen ze in een burn-out raken.

Medewerkers ervaren werkdruk als er onbalans is tussen de belasting en de belastbaarheid. Ze doen te veel en te moeilijk werk in te korte tijd.

Om werkdruk tegen te gaan kun je als organisatie en als medewerker vier dingen doen:

  1. werkdruk voorkomen;
  2. werkdruk herkennen (hoe ontstaat het?);
  3. werkdruk aanpakken, met maatregelen voor medewerkers, teams en de organisatie;
  4. monitoren en bijsturen als onbalans dreigt.

Sturen op een gezonde werkdrukbalans loont de moeite!

Met dit thema van de Arbocatalogus VVT is invulling gegeven aan artikel 3.2 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 2.15 van het Arbobesluit. Klik hier voor een samenvatting van de wettelijke verplichtingen over werkdruk.