Thema
Werkdruk

Werkdruk aanpakken

Beleidstips

 • Weet aan welke knoppen je kunt draaien
  Samen met de teams kun je sturen om de werkdruk weer in balans te krijgen. De Checklist Activiteiten goede werkdrukbalans staat boordevol tips.

 • Spreek af wie wat gaat doen
  Omschrijf ook wat je van het resultaat verwacht en hoe je dat resultaat gaat beoordelen. Gebruik bijvoorbeeld dit handige formulier voor het concreet beschrijven van de werkdrukacties.

 • Pak het gestructureerd en concreet aan
  Zet een werkplan op, gebruik hiervoor dit stappenplan. Maak afspraken over taken en verantwoordelijkheden, beschikbare tijd, ruimte en ondersteuning voor de aanpak van werkdruk.

 • Maak het niet groter dan nodig
  Een eenvoudige, lokale opzet kan snel concreet resultaat opleveren. Met een integrale, projectmatige aanpak is de kans wel groter dat resultaten duurzamer zijn.

 • Zorg voor aanspreekpunten
  Ieder betrokken organisatieonderdeel bij de aanpak moet een aanspreekpunt hebben dat sociaal vaardig is en belangen kan afwegen. Geef hen bevoegdheden, tijd, ruimte en ondersteuning.

 • Zoek ‘best practices’ in de eigen organisatie
  Goede voorbeelden uit de praktijk inspireren en kunnen een voorbeeldfunctie hebben.

 • Maak draagvlak van management zichtbaar
  Openlijke support van het management voor de gekozen aanpak is cruciaal voor succes.