Thema
Werkdruk

Werkdruk monitoren en bijsturen

Beleidstips

  • Ga na of de genomen maatregelen effect hebben op de capaciteit
    Inzicht in de beschikbare capaciteit versus de benodigde capaciteit krijg je met de Werkbalans-tool VVT.

  • Ga na of de genomen maatregelen de belangen beter in balans brengen
    Inzicht in hoe teamleden denken over de belangen van cliënten, het teambelang en het indivuele belang, krijg je met de Teambalans-tool VVT.

  • Ga na of de genomen maatregelen effect hebben op de inzetbaarheid
    Inzicht in de benodigde en aanwezige flexbereidheid om het werk zo goed mogelijk te verdelen krijg je met de Inzetbaarheids-tool VVT.