Thema
Gevaarlijke stoffen

Schoonmaken en desinfecteren

Beleidstips

 • Minimaliseer gebruik desinfectiemiddelen

  Beperken van gebruik van desinfectiemiddelen is het algemeen streven, zowel voor gezondheid, veiligheid, milieu als resistentie. Voor alcohol (ethanol, dit is een CMR-stof) geldt de plicht om te bepalen of het vervangbaar is.

 • Beperk blootstelling aan ethanol

  Ethanol is een CMR-stof en daarvoor geldt een aanvullende registratieplicht. Breng in kaart waar ethanol gebruikt wordt, in welke hoeveelheid en houd bij wie ermee in aanraking komt. Breng het risico in kaart en elimineer dit zoveel als mogelijk.

 • Maak een werkinstructie voor desinfectie-alcohol

  Maak een werkinstructie voor het werken met desinfectie-alcohol. Beperken van het gebruik, risico ontvlambaarheid, niet vernevelen en gebruik van geschikte handschoenen zijn daar onderdeel van.

 • Maak een specifiek protocol voor intensief gebruik desinfectie-alcohol

  In sommige situaties moet intensief schoongemaakt worden met desinfectiealcohol. Maak daar een specifiek protocol voor waarin beperking van de duur, zorgen voor ventilatie en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen ten minste benoemd worden.

 • Maak een werkinstructie voor schoonmaakmiddelen

  Maak een basiswerkinstructie voor werken met schoonmaakmiddelen op het niveau van het voorbeeld voor de toiletreiniger. Deze bevat aanwijzingen voor de dosering, niet mengen, handschoenen en huidbescherming, en oogbescherming bij agressieve middelen.

 • Houd informatie bij de hand

  Zorg dat gebruikers altijd informatie over risico, voorzorgsmaatregelen en EHBO bij de hand hebben van de producten waar ze mee werken. Denk aan een werkplekinstructiekaart (WIK). Het veiligheidsinformatieblad moet beschikbaar zijn, maar is te algemeen.

 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

  Bepaal welk type handschoenen, mondmasker en bril gedragen wordt in welke situaties. Bepaal hoe vaak en hoe dit vervangen wordt. Instrueer medewerker over hygiënisch omgaan met beschermingsmiddelen en vervanging.

 • Maak een instructie voor schoonmaakmiddelen in de thuissituatie…

  Bij de thuiszorg kan de cliënt wensen hebben over het gebruik van eigen schoonmaakmiddelen zoals chloorbleek. Maak een instructie over het omgaan met schoonmaakmiddelen in de thuissituatie om risico’s daar te beheersen.

 • …en voor afval en besmet wasgoed

  Bepaal op welke wijze afval verzameld en afgevoerd wordt, ook bij werk in de thuissituatie. Zorg dat medewerkers de benodigde verpakkingsmaterialen hebben. Zie ook specifieke aanwijzingen bij cytostatica en infectierisico’s.