Infectierisico’s niet-cliëntgebonden werkzaamheden

Algemeen

Het infectiepreventiebeleid zorgt er in de regel voor dat infectierisico’s voor werkzaamheden met de cliënt en zijn leefomgeving goed beheerst worden. Ook in de keuken zorgen protocollen er in de regel voor dat de voedselhygiëne gewaarborgd is. In die protocollen moet dan natuurlijk ook voldoende aandacht zijn voor het risico van de medewerker zelf.

Daarbuiten is er aandacht nodig voor de infectierisico’s van medewerkers die werkzaamheden doen die niet in de infectiepreventie worden meegenomen. Denk aan het verwerken van besmet wasgoed, afvalverwerking en de technische dienst die reparaties verricht aan apparatuur of gebouw.