Thema
Zwangerschap en arbeid

Gevaarlijke stoffen en zwangerschap

Beleidstips

 • Maak een risico-overzicht

  In de RI&E maak je een overzicht welke arbo-aspecten in de instelling invloed kunnen hebben op zwangerschap of borstvoeding. Stoffen is één van de aandachtspunten. Zie de brochure van het ministerie SZW over werk en zwangerschap.

 • Maak een informatiebrochure

  Pas als de medewerkster meldt dat ze zwanger is kan de werkgever maatregelen treffen. Neemt niet weg dat de werkgever alle medewerkers wel vooraf kan voorlichten over risico-factoren op het werk die van invloed kunnen zijn op zwangerschap. Het RIVM heeft een uitgebreide toolkit en ook Arboportaal biedt tools.

 • Regel tijdig werkaanpassingen bij zwangerschap

  Met goede maatregelen kan de zwangere prima blijven werken. Risico op complicaties treedt op als er geen ruimte voor aanpassingen is. Regel daarom tijdig deze ruimte.

 • Maak een regeling werkaanpassing

  Stel een regeling op hoe om te gaan met werkaanpassingen bij zwangerschap. Andere taakverdeling, extra beschermingsmiddelen, enz. Niet alleen wat betreft werken met stoffen, maar voor alle risico’s. Dat voorkomt gedoe en zoekwerk.