Thema
Zwangerschap en arbeid

Werkdruk en zwangerschap

Praktijktips

 • Meld het zo vroeg mogelijk

  Meldt de zwangerschap en de wens tot het geven van borstvoeding zo vroeg mogelijk. Dan kun je samen met je team en leidinggevende kijken wat er nodig is om alles goed te laten verlopen.

 • Ga naar de bedrijfsarts

  Maak gebruik van het preventieve consult van de bedrijfsarts om zo vroeg mogelijk de juiste maatregelen te kunnen nemen om risico’s voor de zwangerschap te beperken. Vraag ook een consult bij de bedrijfsarts aan als het werk je zwaar valt.

 • Reserveer rustmomenten

  Reserveer rustmomenten in de agenda en verklaar de (lunch)pauzes heilig.

 • Vind je balans

  Heb oog voor het vinden van een tijdelijk nieuwe balans in de gecombineerde belasting werk-privé! Ga daar bewust mee om en zoek het op gesprek met het team en de leidinggevende.

 • Let goed op je werktijden

  Niet voor niets stelt de Arbeidstijdenwet extra regels voor de werktijden!

 • Houd je team en leidinggevende op de hoogte

  Spreek regelmatig met je team en je leidinggevende over het verloop van je zwangerschap en hoe je je voelt en wat je aankunt.

 • Wees alert op signalen

  Denk aan signalen als vermoeidheid, rugklachten en slecht slapen. Ook deze klachten kunnen invloed hebben op de belastbaarheid in het werk en leiden tot werkdruk. Geef dat tijdig aan in je team en aan de leidinggevende.

 • Ervaar je werkdruk? Ga in gesprek!

  Is er sprake van te veel werk, te lange werkdagen/overwerk, te moeilijk werk of te strakke deadlines? Ga in gesprek met je team of leidinggevende. Geef aan dat het werk en de diensten/diensttijden je zwaar vallen. Misschien past ander werk beter. Overleg samen met de leidinggevende en de bedrijfsarts welke maatregelen passen op jouw situatie.

 • Draag werk tijdig over

  Het tijdig beginnen met het overdragen van werk aan degene(n) die het werk in de verlofperiode overnemen, heeft een positief effect op de werkdruk, maar ook op de continuïteit en kwaliteit van het werk.