Thema
Infectierisico’s

Prik-, bijt- of snijaccidenten

Beleidstips

 • Ken de risicosituaties

  Breng in de RI&E in kaart waar prikaccidenten en ook andere incidenten voor kunnen komen met een risico op besmetting. Houd rekening met alle typen contact met besmet materiaal, ook in niet-cliëntgerelateerde werkzaamheden.

 • Geef heldere werkinstructies

  Zorg dat veilige werkwijzen zijn ingebakken in de werkprotocollen en zie erop toe dat medewerkers die vanaf dag 1 kennen en hanteren. Check van tijd tot tijd of er veilig gewerkt wordt en geef (positieve) feedback.

 • Ontwikkel sluitende prikaccidentenprocedure

  Regel dat er 24/7 hulp beschikbaar is. Zorg dat de prikaccidentenprocedure bij alle medewerkers bekend is en stimuleer hen om alle incidenten te melden.

 • Leer van incidenten

  Behandel iedere incidentmelding als waardevol om van te leren. Wat kun je nog doen om de kans dat dergelijke ongevallen zich voordoen te voorkomen? Ga niet naar ‘schuldigen’ zoeken, want dan zal er minder geleerd worden.

 • Evalueer de prikaccidentenprocedure

  Reflecteer of de procedure oplevert wat je beoogt. Of medewerkers er altijd gebruik van maken, of de leiding daar goed op ondersteunt en stimuleert en ook of de geboden hulp tijdig en adequaat is.

 • Waarborg dat er altijd veilige materialen beschikbaar zijn

  Veilige naalden gebruiken, altijd naaldcontainers (niet te vol) gebruiken, meteen opruimen van naalden. Dat lukt alleen als die ook altijd voorhanden zijn, ook in de thuiszorg waar de logistiek lastig kan zijn. Regel dit gedegen.