Thema
Infectierisico’s

Hygiënisch werken

Beleidstips

 • Bepaal de beste hygiëne-strategie

  Vanuit infectiepreventie-beleid bepaal je de vereiste hygiënische maatregelen voor bescherming van cliënten. Houd daarin ook rekening met spaarzaam gebruik van desinfectantia vanwege risico op resistentie en belasting van de huid van medewerkers.

 • Minimaliseer het gebruik van ethanol

  Desinfectie-alcohol is een onmisbaar desinfectiemiddel. Omdat dit ethanol bevat, mag het alleen gebruikt worden als het beslist nodig is (staat op de lijst van CMR-stoffen, zie onderdeel gevaarlijke stoffen.

 • Systematisch voorlichting en instructie geven

  Nieuwe medewerkers, maar ook huidige medewerkers, geef je gerichte voorlichting over het belang en de risico’s van hygiënisch werken. Herhaling is nodig om alertheid op peil te houden. Zie erop toe dat medewerkers de juiste werkmethode gebruiken.

 • Verstrek voldoende en geschikte middelen voor hygiënisch werken

  Er is beperkt tijd voor de werkzaamheden. Regel daarom dat de middelen die nodig zijn altijd ruim voorhanden zijn. Dat geldt zeker voor thuiszorgmedewerkers waar de logistiek extra kwetsbaar is.

 • Regel de voorwaarden bij de cliënt

  Hygiënisch gedrag van de cliënt helpt bij het tegengaan van infecties, zorg voor goede informatie daarover. Voorkom dat medewerkers in een ernstig vervuilde omgeving moeten werken of de noodzakelijke materialen missen. Regel dit in de leveringsvoorwaarden.