Thema
Gevaarlijke stoffen

Cytostatica

Beleidstips

 • Borg informatievoorziening

  Neem cytostatica als vraag op in de intakeprocedure. Maak afspraken met opdrachtgevers / indicatiestelling en neem in de leveringsvoorwaarden de verplichting op voor het melden van cytostaticabehandeling.

 • Waarschuw bij cytostatica

  Zorg dat iedereen tijdig geïnformeerd wordt en voorzorgsmaatregelen kan nemen, als er contact gaat optreden met cliënten die met cytostatica zijn of worden behandeld. Maak een sluitende procedure daarvoor met externen (behandelaars) en intern.

 • Maak risicoruimtes / cliënten herkenbaar

  Zorg dat ruimtes en cliënten waar cytostaticarisico’s aan de orde zijn herkenbaar zijn voor iedere medewerker, ook als die niet direct betrokken zijn. Gebruik bijvoorbeeld een herkenningsteken / veiligheidssymbool op dossier, bed en verblijfsruimte.

 • Maak een overzicht

  Maak een overzicht van voorkomende cytostatica (CMR-vereisten), de risico’s en de functies die ermee in aanraking kunnen komen. Bepaal de blootstellingsrisico’s in overleg met een deskundige van het niveau arbeidshygiënist.

 • Bepaal het risicoprofiel

  Breng in kaart welke werkzaamheden plaatsvinden in relatie tot cytostatica. Bepaal de vereisten voor het veilig kunnen verrichten van dit werk. Vertaal dit in vereisten voor opleiding en instructie en beschikbaarheid van middelen. Zie voorbeeld RI&E.

 • Stel werkinstructies op

  Het is vereist om specifieke werkinstructies op te stellen voor het werk waarbij risico op blootstelling aan cytostatica aan de orde is, op het niveau zoals is aangegeven in de Werkprotocollen cytostatica. Deze zijn afgestemd op de desbetreffende functiegroep.

 • Zie erop toe dat volgens de instructies gewerkt wordt

  Medewerkers worden geïnstrueerd aan de hand van de werkinstructies en gewezen op de risico’s. Vervolgens zal erop toegezien worden dat er volgens instructie gewerkt wordt. In het cytostaticabeleid is opgenomen hoe en hoe vaak dit getoetst wordt.

 • Neem geen bloed of urine af, of op een veilige manier

  Waar mogelijk worden in de risicoperiode (1-7 dagen na behandeling afhankelijk van cytostaticum) geen monsters van urine of bloed genomen. Gebeurt dit wel, dan is hiervoor een veilige werkwijze bepaald. Zie website umc’s Dokterhoe.

 • Waarborg de beschikbaarheid van materialen en PBM

  Er is een sluitende procedure die waarborgt dat iedere medewerker op ieder moment kan beschikken over de vereiste materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen om het werk veilig uit te voeren.

 • Wees voorbereid op incidenten

  Bepaal welke incidenten met cytostatica voor te stellen zijn en maak daarvoor een noodprotocol. Stel een noodkit beschikbaar (en regel het beheer ervan) waar dat noodzakelijk is.

 • Zwanger werken met cytostatica kan, maar hoeft niet

  Met voldoende beschermende maatregelen kan een zwangere werk verrichten bij een cliënt die met cytostatica is of wordt behandeld. Bij grote emotionele bezwaren van de medewerker wordt zij vrijgesteld van dit werk. Informeer medewerkers hierover.

 • Ga systematisch te werk

  Het organiseren van veilig werken bij cytostatica vereist een gedegen en systematische aanpak. Wijs een coördinator aan voor het cytostaticabeleid en borg het beleid. Zie ook het voorbeeld implementatieplan.