Thema
Zwangerschap en arbeid

Gevaarlijke stoffen en zwangerschap

Algemeen

Sommige stoffen kunnen zowel via de man als de vrouw invloed hebben op de zwangerschap en ook kan bij borstvoeding de baby risico lopen door stoffen die van de moeder op het kind overgedragen worden. Voor dit risico zijn er aanvullende afspraken gemaakt in de Arbowetgeving om moeder en kind extra te beschermen.

Wat zijn de risico’s voor zwangerschap

Als de man of vrouw bloot staan aan bepaalde stoffen dan kan het zijn dat zij minder vruchtbaar zijn. Als de vrouw zwanger is dan kunnen stoffen de groei van het kind schaden of tot complicaties in de zwangerschap leiden. Zelfs al vóórdat je zwanger bent of vóórdat je dat weet, is het dus belangrijk rekening te houden met de stoffen in jouw werkomgeving.

Hoe weet je welke stoffen gevaarlijk zijn?

Stoffen die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap vallen onder de zogenaamde CMR-stoffen (carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen). De instelling heeft als het goed is in de RI&E ook een inventarisatie gedaan van deze CMR stoffen. Je kunt ze ook zelf herkennen door de H- en P-nummers die op het etiket of in de veiligheidsinformatiebladen staan. Zie het overzicht Zwangerschap en gevaarlijke stoffen. In ieder geval extra opletten bij cytostatica en gebruik van desinfectie-alcohol.