Thema
Zwangerschap en arbeid

Fysieke belasting en zwangerschap

Beleidstips

 • Volg de richtlijnen van de Inspectie SZW

  De beoordeling of werkzaamheden te belastend zijn voor de zwangere vrouw, is maatwerk. Dit vraagt de inzet van deskundige ondersteuning. Het Arbobesluit is hierin leidend en vormt ook de basis voor de  richtlijnen die de Inspectie SZW hanteert.

 • Bied aangepaste werktijden aan
  Wanneer het niet lukt het werk uit te voeren zoals dat voor de zwangerschap het geval was, heeft de medewerkster in overleg met de bedrijfsarts recht op aangepaste werktijden (tot zes maanden na bevalling): regelmatige werk- en rusttijden, geen overwerk of nachtdiensten en een extra pauze van maximaal 1/8 van de werktijd.

 • Neem de BeleidsSpiegel af
  Met de BeleidsSpiegel wordt een volledig assessment afgenomen van het beleid van de zorgorganisatie ten aanzien van de fysieke belasting. De BeleidsSpiegel vraagt ook of ‘er in uw organisatie beleid op schrift aanwezig is ten aanzien van fysieke belasting bij zwangerschap’. Dit beleid moet aanwezig zijn en gebaseerd op de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting en op de richtlijnen die de Inspectie SZW hanteert.

 • Voorkom doorschuiven
  Voorkom ‘doorschuiven’ van fysiek belastende handelingen naar collega’s die niet zwanger zijn. De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zijn leidend. Doorschuiven mag dus alleen als deze Praktijkrichtlijnen strikt worden toegepast.