Thema
Infectierisico’s
Infectierisico's
Bekijk video

Infectierisico’s

Infectierisico’s

Bij het werken in de verpleging, verzorging en thuiszorg lopen medewerkers een risico op besmetting. Dat geldt zowel voor cliëntgebonden werk als ook voor niet-cliëntgebonden werk. Om cliënten te beschermen tegen infectierisico’s wordt infectiepreventiebeleid gevoerd.

In het kader van de Arbowet is daarnaast aandacht nodig voor risico’s voor de medewerkers. In de arbowetgeving heet dat ‘Biologische agentia’. Dit is breder dan de infectierisico’s die de focus zijn in het infectiepreventiebeleid, maar er is sprake van grote overlap. Werk als beleidsmakers dus nauw samen met degenen die infectiepreventiebeleid vormgeven.

Hoe je jezelf en anderen beschermt tegen de risico’s van biologische agentia en wat je moet doen na een incident, dat wordt uitgewerkt in dit deel van de arbocatalogus. Speciale aandacht is nodig bij zwangerschap.