Thema
Werkdruk

Werkdruk herkennen

Praktijktips

 • Bespreek signalen van werkdruk met je team
  Er zijn veel hulpmiddelen om dit in een open sfeer te doen. Met de Signaalkaartenset pak je het laagdrempelig en gestructureerd aan.

 • Kijk met je team goed naar kenmerken van en signalen uit de roosterpraktijk

  Langer doorwerken, geen pauze kunnen nemen, werken van extra diensten, beroep op inzet op roostervrijedagen zijn signalen dat er wat schort aan het organiseren van de bezetting en de werktijden. Is de personeelssamenstelling op orde? Regelen we de flex wel slim? Zijn de roostervaardigheden oké? Gebruikt de Signaalkaartenset om als team meer inzicht te krijgen op oorzaken en gevolgen voor de werkdrukbalans.

 • Weeg met je team de belangen van de cliënt af tegen jullie eigen belangen
  Als team ben je er allereerst voor de cliënten. Maar je bent ook collega’s van elkaar en hebt een thuisfront. De Teambalans-tool VVT geeft je inzicht in hoe teamleden denken over de verschillende belangen.

 • Kijk naar bereidheid in je team om flexibel inzetbaar te zijn
  Als team moet je de hele week zorgen voor de continuïteit van zorg en aanwezigheid. Met de Inzetbaarheids-tool VVT kun je samen vaststellen welke flexbereidheid er is en welke nodig is om het werk zo goed mogelijk te verdelen.

 • Doe de Sneltest Werkdruk
  De Sneltest Werkdruk van FNV helpt bij het herkennen van werkdruksignalen en maken een vergelijking mogelijk binnen je team of met de buitenwereld.

 • Onderzoek de veroorzakers van werkdruksignalen
  Pas als je weet wat de oorzaken zijn, kun je gericht aan de slag met een aanpak. De Vakbondscheck Werkdrukoorzaken van FNV is een uitgebreide test hiervoor.

 • Schakel de OR en/of PVT in

  Zij hebben een formele taak hierin en kunnen helpen om dit thema voortdurend op de agenda te houden.