Thema
Fysieke belasting

Fysieke belasting

Fysieke belasting

Fysieke belasting is een belangrijk thema in de arbocatalogus. Nog steeds vallen er te veel medewerkers uit door klachten aan de rug, nek en schouders. Dat is niet alleen vervelend voor de zorgmedewerker zelf, maar het heeft ook zijn weerslag op de continuïteit van de zorgorganisatie en natuurlijk op de cliënt. En dat willen we voorkomen!

De arbocatalogus biedt daarom handvatten om fysieke belasting aan te pakken bij cliëntgebonden handelingen en niet-cliëntgebonden handelingen. Denk aan medewerkers die ondersteunende diensten verrichten zoals administratie, receptie, schoonmaak, intern transport, etc. Maak hieronder een keuze voor het onderdeel van de arbocatalogus dat je wilt bezoeken.