Thema
Fysieke belasting cliëntgebonden
Fysieke belasting cliëntgebonden
Bekijk video

Fysieke belasting cliëntgebonden

Fysieke belasting cliëntgebonden

Omdat de mobiliteit van de cliënten in de langdurige zorg afneemt en tegelijkertijd de leeftijd van de zorgmedewerkers toeneemt, is fysieke belasting een belangrijk thema in deze arbocatalogus.

Nog steeds vallen te veel medewerkers uit door klachten aan de rug, nek en schouders. Dat is niet alleen heel vervelend voor de zorgmedewerker zelf, het heeft ook zijn weerslag op de continuïteit van de zorgorganisatie en natuurlijk op de cliënt.

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting

Om voorbereid te zijn op fysiek belastend werk moeten alle zorgverleners en medewerkers van ondersteunende diensten trainingen volgen in de basisopleiding. Ook moeten zij zich regelmatig laten bijscholen om de kennis op peil te houden.

De fysieke belasting op het werk mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (hoofdstuk 5). In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) moeten werkgevers de veiligheids- en gezondheidsaspecten van fysieke belasting opnemen.

Om fysieke overbelasting te voorkomen hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties landelijk afspraken gemaakt over wanneer een handeling te zwaar wordt en wat je dan moet doen. Voor cliëntgebonden handelingen vind je die in de ‘Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor zorgverleners’, voor ondersteunende diensten vind je ze in de ‘Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden’. Aangezien de Inspectie SZW de Arbocatalogus VVT als stand der techniek beschouwt zijn deze Praktijkrichtlijnen leidend bij een eventuele inspectie. Hiermee is invulling gegeven aan artikel 5.2, 5.3, 5,4 en 5.5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Op basis van deze Praktijkrichtlijnen kun je de fysieke overbelasting van zorgmedewerkers vaststellen met de TilThermometer. Met de BeleidsSpiegel kun je nagaan of de organisatie zich houdt aan de beleidsafspraken die de werknemers- en werkgeversorganisaties hebben gemaakt om de fysieke belasting op een aanvaardbaar niveau te brengen of te houden. Met de Monitor Fysieke Belasting (2015) krijg je een algemene indruk van de stand van de sector. Je kunt je eigen scores daarmee vergelijken.

Onderdelen beleid fysieke belasting

Wil je in een notendop weten wat de essentiële onderdelen zijn van een beleid fysieke belasting volgens deze arbocatalogus? Kijk dan naar het filmpje Fysieke belasting in de thuiszorg.