Fysieke belasting cliëntgebonden

Beleidstips

 • Neem de BeleidsSpiegel af
  De BeleidsSpiegel is een volledig assessment van het beleid van jouw organisatie ten aanzien van de fysieke belasting door horizontale transfers en andere arbeidsrisico’s. Als je de BeleidsSpiegel afneemt, tref je daar duidelijke richtlijnen aan, bijvoorbeeld: ‘Om een succesvol preventiebeleid fysieke belasting te kunnen voeren is het noodzakelijk hiervoor jaarlijks een reële post op te nemen in de begroting. Hoe groot die post moet zijn hangt af van de problematiek die is gesignaleerd en de doelstellingen die op grond daarvan zijn geformuleerd. Belangrijk is echter dat hiervoor een basisbedrag gereserveerd wordt, dat jaarlijks op basis van monitoring (bijvoorbeeld door middel van de TilThermometer, RisicoRadar of BeleidsSpiegel eventueel kan worden bijgesteld.’

 • Gebruik de TilThermometer
  Met de TilThermometer weet je of er in jouw zorgorganisatie conform de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor horizontale transfers wordt gewerkt.

 • Dubbele glijzeilen zijn veiliger dan enkele
  Er zijn verschillende soorten glijzeilen: enkele met één laag en dubbele met meerdere lagen of tunnels. Onderzoek toont aan dat dubbele glijzeilen minder belastend zijn dan enkele.

 • Vervang glijzeilen op tijd
  Houd er rekening mee dat glijzeilen slijten en dus vervangen moeten worden. Bij intensief gebruik en veel wassen kan dat al na drie maanden het geval zijn.

 • Een glijzeil kan virussen verspreiden
  Het is niet ondenkbeeldig dat via een glijzeil virussen worden verspreid. Met persoonsgebonden glijzeilen kun je dat beperken. In het praktijkverhaal van Stadzicht Rotterdam lees je daar meer over.

 • Train en instrueer medewerkers
  Het werken met glijzeilen is niet moeilijk, maar vraagt wel enige handigheid. Daarom is goede scholing en het geven van instructies aan medewerkers belangrijk, bijvoorbeeld door ErgoCoaches, fysiotherapeuten of ergotherapeuten. De instructiefilms over glijzeilen van GoedGebruik kunnen hierbij helpen.

 • Focus op de zelfredzaamheid van de cliënt
  Ook bij horizontale transfers is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk actief meedoet. Dat draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde van de cliënt en het scheelt fysieke belasting voor de zorgmedewerker. De ZelfredzaamheidsRadar helpt om consequent de focus hierop te houden.

 • Houd de Praktijkrichtlijnen onder de aandacht
  Om het belang van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting over horizontale transfers onder de aandacht te houden, kun je deze poster ophangen.