Fysieke belasting cliëntgebonden

Beleidstips

 • Neem de BeleidsSpiegel af
  De BeleidsSpiegel is een volledig assessment van het beleid van jouw organisatie ten aanzien van de fysieke belasting door transfers vanuit zit of lig (en andere arbeidsrisico’s). Als je de BeleidsSpiegel afneemt, tref je daar duidelijke richtlijnen aan, bijvoorbeeld: ‘Het is nodig het beleid fysieke belasting te monitoren. Dat kan op verschillende manieren: de TilThermometer (monitort de blootstelling aan fysieke belasting bij zorgverleners), de RugRadar (monitort de blootstelling aan fysieke belasting bij medewerkers van ondersteunende diensten) en de BeleidsSpiegel (monitort beleid).’

 • Monitor het beleid fysieke belasting
  Naast monitoring met de TilThermometer, de RugRadar of de BeleidsSpiegel kun je ook monitoren door regelmatig besprekingen te houden met ErgoCoaches, enquêtes onder medewerkers uit te zetten of de tilhandelingen te registreren (tilteldagen). Verzuimregistratie alleen is niet voldoende.

 • Gebruik de TilThermometer
  Met de TilThermometer weet je of er in jouw zorgorganisatie conform de Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting voor transfers vanuit zit of lig wordt gewerkt.

 • Train en instrueer medewerkers
  Het werken met tilliften is niet ongevaarlijk, er kunnen ongelukken gebeuren. Daarom eist de Inspectie voor de Gezondheidszorg goede scholing en het geven van instructies aan gebruikers van tilliften (dus ook mantelzorgers in de thuissituatie), bijvoorbeeld door ErgoCoaches, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. De instructiefilms van GoedGebruik kunnen hierbij helpen.

 • Leg beleid en verantwoordelijkheden rond tilliften vast
  Dit betreft het vastleggen van verantwoordelijkheden rond het onderhoud, het individuele tilbeleid in het zorgdossier van de cliënt en de evaluatie hiervan.

 • Focus op de zelfredzaamheid van de cliënt
  Ondanks dat de cliënt in een tillift redelijk passief is, is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk actief mee doet. Dat draagt ook bij aan het gevoel van eigenwaarde van de cliënt en het scheelt fysieke belasting voor de zorgmedewerker. De ZelfredzaamheidsRadar helpt om consequent de focus hierop te houden.

 • Een tilband kan virussen verspreiden
  Het is niet ondenkbeeldig dat via een tilband van een tillift virussen worden verspreid. Met persoonsgebonden tilbanden kun je dat beperken. In het praktijkverhaal van Stadzicht Rotterdam lees je er meer over.

 • Een tillift bij cliënten met overgewicht gebruiken stelt extra eisen
  Tilliften kun je goed gebruiken voor transfers van cliënten met overgewicht. Dat stelt echter wel eisen aan het materiaal. De tillift moet niet alleen voldoende sterk zijn, maar denk bijvoorbeeld ook aan de stabiliteit van de lift, de stevigheid van de tilbanden en de kracht die nodig is voor het manoeuvreren.