Fysieke belasting cliëntgebonden

Algemeen

Transfers vanuit zit of lig zijn verplaatsingen vanuit bijvoorbeeld bed, (rol)stoel of toilet naar elders en vice versa. Omdat deze transfers een bron van fysieke belasting kunnen zijn, is hiervoor de volgende Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting afgesproken:

  • Als de cliënt Mobiliteitsklasse C heeft, moet er een actieve (of sta-)lift worden gebruikt. De cliënt kan dan namelijk zelfstandig (op)staan, heeft enige rompbalans en kan enigszins steun nemen op een of beide benen.
  • Als de cliënt Mobiliteitsklasse D of E heeft, gebruik dan een passieve lift. Dat kan een mobiele passieve lift of een plafondlift zijn. De cliënt heeft dan namelijk onvoldoende rompbalans en kan geen steun nemen op de benen.

De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zijn landelijk afgesproken door werknemers- en werkgeversorganisaties