Thema
Werkdruk

Werkdruk voorkomen

Beleidstips

 • Weet wat werkdruk is en hoe het ontstaat
  Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de werkdrukbalans en deze balans dus kunnen verstoren. Op deze figuur zie je de balans en de factoren. Als de balans verstoord raakt, krijgen medewerkers hun werk niet op tijd af of kunnen ze niet meer aan de eisen voldoen.

 • Herken de signalen
  Extra inzet van medewerkers maakt het probleem vaak minder goed zichtbaar. Herken daarom de signalen van een ontregelde werkdrukbalans. In dit artikel lees je hier meer over.

 • Laat teams werkdruk bespreken
  Werkdruk moet actief en gestructureerd in het werkoverleg besproken worden. De Checklist Werkoverleg is hiervoor een handig hulpmiddel.

 • Zorg voor inzicht in de oorzaken
  Achterhaal waar te hoge of te lage werkdruk in een team vandaan komt.

  1. Zijn er duidelijke en werkbare kaders voor de personele inzet?
  2. Hebben we een goed inzicht in de zorgvraag?
  3. Past ons basis dienstenpatroon of routes op de zorgvraag?
  4. Klopt onze formatie?
  5. Klopt onze inzet in het rooster?

  Meer onderbouwd inzicht nodig? Vul dan de Werkbalans-tool VVT in.

 • Bepaal wat je als organisatie al doet om te sturen op een goede werkdrukbalans
  Zijn we als organisatie al goed bezig met het voorkomen van werkdruk? Met de Quickscan Sturen op Werkdrukbalans en Energie heb je snel een beeld waar nog actie nodig is.

 • Weet aan welke knoppen je kunt draaien
  Samen met het team of als management kun je sturen om de werkdruk weer in balans te krijgen. De Checklist Activiteiten werkdruk staat boordevol tips.

 • Weet wie welke rol en bijdrage heeft in de organisatie
  Een heldere, effectieve toedeling van rollen maakt duidelijk welke bijdragen en activiteiten van de zorgorganisatie, van leidinggevenden en van medezeggenschap mag worden verwacht. Zie hiervoor de Checklist Rollen en bijdragen.

 • Voer beleid gericht op voorkomen dan wel beperken van de gevolgen van werkstress
  Goed werkdrukbeleid zorgt er minimaal voor dat werkdruk binnen de organisatie bespreekbaar is en dat het een structurele plaats in het arbobeleid heeft. Het systematisch opzetten van werkdrukbeleid kan aan de hand van deze vijf stappen.