Thema
Gevaarlijke stoffen

Schoonmaken en desinfecteren

Praktijktips

 • Ken de risico’s en instructies

  Weet met welke stoffen je werkt en ken de instructies en vereiste middelen om dit veilig te doen. Kijk op etiketten en bekijk de werkplekinstructiekaarten / protocollen. Zie hier een voorbeeld over desinfectie-alcohol’ en ‘bedpanspoeler.

 • Houd je aan de gebruiksaanwijzing en dosering

  Experimenteer niet met doseringen en meng geen schoonmaakmiddelen tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing is voorgeschreven. Stoffen kunnen met elkaar reageren en dan kan er gevaarlijke damp ontstaan. Let extra op met chloor.

 • Gebruik beschermingsmiddelen goed

  Ook als is het maar ‘eventjes’: gebruik handschoenen, mondmasker en veiligheidsbril als dat in de instructies is aangegeven. Ga goed om met de beschermingsmiddelen: hou ze schoon en vervang ze tijdig (volgens interne voorschriften).

 • Check vóór vertrek

  Voordat je naar de cliënt gaat: doe de check of je alles bij je hebt. Kom je vandaag of morgen bijzondere cliëntsituaties tegen (besmetting, cytostatica)? Denk aan je beschermende middelen, hulpmiddelen en ook aan verpakking voor vervuilde materialen waar dat nodig is.

 • Werk veilig met desinfectie-alcohol

  Bij normaal gebruik zijn er geen risico’s te verwachten van desinfectiealcohol. Gebruik dit alleen als het is voorgeschreven (handhygiëne, schoonmaak kleine oppervlakken), want de alcohol is schadelijk en ontvlambaar. Zie voorbeeld veilige werkwijze.

 • Wees zorgvuldig met wasgoed

  Wasgoed kan infecties overdragen. Als de cliënt kortgeleden behandeld is met cytostatica, kunnen deze ook in het wasgoed komen. Ga daar dus zorgvuldig mee om. Geen snelle bewegingen en gebruik de voorgeschreven waszakken. Zie ook Cytostatica.

 • Volg de instructies bij het po-spoelen

  De automatische po-spoeler gebruikt een bijtend product. Bij het verwisselen van de fles werk je volgens de instructie en met bescherming (zie ook Cytostatica).

 • Vermijd aanraking van medicijnen

  Ook medicijnen kunnen een gevaar opleveren voor je gezondheid. Zorg ervoor dat je hier zo min mogelijk mee in aanraking komt door volgens de instructies te handelen.