Thema
Infectierisico’s

Vaccinatie

Beleidstips

 • Regel arbeidsgezondheidskundig onderzoek en vaccinatie

  Bepaal de risicogroepen (vanuit de RI&E) en stel vast welke groepen vaccinatie aangeboden krijgen. Regel daarnaast dat medewerkers arbeidsgezondheidskundig onderzoek krijgen waar dat wenselijk is. Zie hiervoor deze download.

 • Geef voorlichting en instructie over vaccinatie

  Neem in voorlichting over infectierisico’s het aspect vaccinatie expliciet op, ook voor niet-cliëntgebonden functies. Geef voorlichting bij de start van de functie en bij bijzondere situaties (uitbraken en dergelijke). Zie de download over voorlichting en instructie.

 • Besteed extra aandacht aan medewerkers zonder vaccinatie

  Medewerkers die niet gevaccineerd zijn of waarbij het vaccin niet werkt, lopen extra risico bij besmettingsincidenten. Bepaal voor deze groep hoe hiermee om te gaan (vermijden risicovolle handelingen, beleid bij uitbraken of prikaccidenten).

 • Zorg dat vaccinatiestatus bekend is

  Bepaal hoe je ervoor zorgt dat de vaccinatiestatus van de medewerker bekend is bij incidenten. Hierbij is rekening te houden met de privacy van de medewerker. Stimuleer dat de medewerker hier zelf aandacht voor heeft of regel via de arbodienst zijn opties.