Infectierisico’s niet-cliëntgebonden werkzaamheden

Praktijktips

 • Ken de infectierisico’s van jouw werk

  Weet met welke infectierisico’s  je in jouw werk te maken kunt krijgen. Vraag informatie van je leiding. Weet hoe je risico signaleert en wat je moet doen als je een incident hebt of gezondheidsklachten hebt.

 • Let op je persoonlijke hygiëne

  Eet en drink niet op de werkplek. Was je handen goed vóórdat je (op een andere plek) gaat eten of drinken en ook tussentijds als je met besmet materiaal of cliënten in contact bent gekomen. Zie ook het onderdeel ‘Hygiëne’.

 • Ga hygiënisch om met werkkleding en beschermingsmiddelen (PBM)

  Gebruik van werkkleding, handschoenen en mondneusmasker beschermt je tegen infectierisico’s. Maar dan moet je die middelen wel schoonhouden en op de juiste manier gebruiken. Lees meer hierover in de werkinstructies.

 • Weet wat te doen bij een verwonding

  Heb je je geprikt, gesneden of ben je op een andere manier verwond, gekrabd of gebeten, dan kun je een besmetting oplopen. Weet wat je te doen hebt en ga het niet ‘aanzien’. Meld het meteen en vraag advies of hulp volgens het prikaccidentenprotocol.

 • Gebeten of gestoken? Kom in actie

  Waar dieren aanwezig zijn of bij werken in het groen, loop je risico op infectieziektes die door dieren worden overgebracht. Kom in actie als je gebeten of gestoken bent. Op de website van RIVM vind je meer informatie.

 • Bespreek gezondheidsklachten meteen

  Heb je klachten, zoals huidaandoeningen, ernstige diarree, pussende wonden of langdurig hoesten? Meld dat dan. Raadpleeg een arts bij plotselinge huiduitslag, jeuk, plotselinge koorts, hoofdpijn of kortademigheid en vertel de arts over je werkzaamheden die dag.

 • Werk zo hygiënisch mogelijk

  Voorkom stofvorming en waterverneveling van vuil water (legionella). Werk je op vervuilde plekken, draag werkkleding en handschoenen. Niet met vuile kleding in pauzeruimtes, leefruimtes en auto’s zitten.

 • Overweeg vaccinatie

  Ook als je niet rechtstreeks met cliënten werkt, kun je risico lopen op overdracht van infectieziekten. Overweeg of het nodig of verstandig is om je te laten vaccineren tegen hepatitis B. Zie ook het onderdeel vaccinatie.