Thema
Zwangerschap en arbeid

Gevaarlijke stoffen en zwangerschap

Praktijktips

 • Bereid je voor op zwangerschap

  Wil je zwanger worden? Kijk dan ruim van tevoren naar de invloed die werk op de zwangerschap kan hebben, ook bij de man. Bekijk de tips van de website Arboportaal hierover of de tips van het RIVM over zwangerschap en werk.

 • Weet waar je mee werkt

  Het is altijd goed te weten welke risico’s er zijn op je werk, maar als je zwanger bent is dit extra belangrijk. Vraag naar risico’s bij je leidinggevende of de preventiemedewerker/arbocoördinator.

 • Kijk zelf op het etiket

  Op het etiket of de bijsluiter vind je informatie over gezondheidsrisico’s van stoffen. Op de verpakking staan verplichte H-zinnen. In het document Zwangerschap en gevaarlijke stoffen zie je de codes waarbij je extra voorzichtig moet zijn.

 • Overleg met de bedrijfsarts

  Als je niet wilt dat collega’s weten dat je zwanger bent of bezig bent dit te worden, dan kun je vertrouwelijk terecht bij de bedrijfsarts. Die kan (laten) uitzoeken of er risico’s in je werk zijn.

 • Meld dat je zwanger bent

  Pas op het moment dat je hebt gemeld dat je zwanger bent kan de werkgever eventuele aanpassingen in het werk doen. Hoe eerder jij meldt, des te sneller kan daarop geanticipeerd worden.

 • Vraag om werkaanpassing

  Met goede beschermende maatregelen hoeft het werken bij zwangerschap geen probleem te zijn. Als je werkt met stoffen die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap, dan kun je aanpassingen vragen in het werk.