Thema
Infectierisico’s

Preventie infectierisico’s

Beleidstips

 • Voer ook systematisch arbobeleid voor infectierisico’s

  Infectiepreventiebeleid moet er natuurlijk zijn, maar ook bescherming van medewerkers door het arbobeleid. Doe dit hand in hand zodat het samenhang heeft. Bekijk de vereiste aandachtspunten in het overzicht vereisten arbobeleid biologische agentia.

 • Stel de aanvullende inventarisatie RI&E op

  Het Arbobesluit stelt eisen aan het in kaart brengen van risico’s van biologische agentia in het kader van de RI&E. Neem daar ook de niet-cliëntgebonden werkzaamheden en legionella in mee. Zie de uitwerking Aanvullende RI&E biologische agentia.

 • Maak blootstellingsbeoordelingen voor functies

  In de uitwerking van de RI&E is inschatten van de blootstelling een essentiële stap. Doe dit voor de verschillende functiegroepen en neem daarin alle mogelijke bronnen en werkzaamheden mee. Zie voor de vereisten de Blootstellingsbeoordeling.

 • Bepaal veilige werkwijzen

  Op basis van de aanvullende RI&E biologische agentia bepaal je welke maatregelen nodig zijn om zonder risico te werken. Gebruik daarbij de biologisch arbeidshygiënische strategie en vertaal dit in maatregelen en specifieke werkinstructies.

 • Maak specifieke werkinstructies

  In het kader van infectiepreventie worden werkprotocollen gemaakt. Daarin geef je ook specifiek aan wat de medewerker doet om zich te beschermen. Dit zijn werkinstructies die concreet en goed te begrijpen zijn voor alle medewerkers.

 • Organiseer systematisch voorlichting en instructie

  Nieuwe medewerkers maar ook huidige moeten weten hoe ze veilig kunnen werken en daar alert op worden gemaakt. Dat doe je met vereiste voorlichting en instructie. Besteed aandacht aan extra kwetsbare medewerkers en bijzondere besmettingen.

 • Wees voorbereid op noodsituaties

  Bij uitbraak van infecties met extra risico’s en ook wanneer personen een prikaccident of ander incident meemaken, moet je meteen weten wat er te doen staat. Dit regel je in procedures voor prikaccidenten en draaiboeken voor uitbraken.

 • Maak afspraken over extra kwetsbare groepen (waaronder zwangerschap)

  In het beleid maak je specifieke afspraken over groepen medewerkers die extra kwetsbaar zijn voor infectierisico’s. Zie hiervoor ook het onderdeel ‘Zwangerschap en arbeid’ en de vereisten in bijlage ‘Extra kwetsbaar voor biologische agentia’.

 • Regel arbeidsgezondheidskundig onderzoek en vaccinatie

  Bepaal de risicogroepen (vanuit de RI&E) en stel vast welke groepen vaccinatie aangeboden krijgen. Regel daarnaast dat medewerkers arbeidsgezondheidskundig onderzoek krijgen waar dat wenselijk is. Zie hiervoor deze download.

 • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

  Inzichten over infectieziektes en maatregelen daartegen blijven in ontwikkeling. Zorg dat je nieuwe inzichten vertaalt in je arbobeleid. Evalueer tenminste ieder jaar of het beleid doeltreffend is. Meer achtergrondinfo vind je in deze bronnen.