Facilitair, huishoudelijk, gebouw en techniek

Beleidstips

 • Beoordeel het risico van ondersteunende werkzaamheden

  Zorg dat alle ‘ondersteunende’ werkzaamheden meegenomen worden in het stoffenbeleid. Juist bij facilitaire afdelingen worden soms gevaarlijke producten toegepast. Neem die dus zeker op in het stoffenregister en maak risicobeoordelingen.

 • Wijs geïnstrueerde medewerkers aan

  Voor specifieke risicowerkzaamheden: wijs een beperkt aantal extra geïnstrueerde of opgeleide medewerkers aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het werken met bestrijdingsmiddelen en ongediertebestrijding. Maak een overzicht daarvan en scherm dit werk af.

 • Maak werkinstructies en geef voorlichting

  Maak voor de functiegroepen een set van werkinstructies minimaal op het niveau zoals het voorbeeld toiletreiniger. Zorg dat gebruikers deze instructies kennen en te allen tijde beschikbaar hebben op de plaats waar het product wordt gebruikt.

 • Wees zorgvuldig met kooldioxide installaties en droogijs

  Waar kooldioxide wordt gebruikt, controleer daar minimaal jaarlijks of de ventilatie toereikend is en installaties en koppelingen lekdicht zijn. Instrueer medewerkers die in die omgeving werken over risico’s, herkennen signalen en bewaken ventilatie.

 • Gebruik drukhouders / gasflessen op een veilige manier

  Breng in kaart waar drukhouders (zuurstof, kooldioxide, acetyleen, stikstof, medicinale gassen) gebruikt en opgeslagen worden. Zorg dat alle drukhouders goed zijn vastgezet en opgeslagen worden op een veilige plaats, ook in verband met risico’s bij brand.