Thema
Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening
Brandveiligheid en BHV
Bekijk video

Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening

Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening

Het bieden van een veilige omgeving aan cliënten, medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen is onderdeel van kwalitatief goede zorg. Daar hoort het integraal aanpakken van brandveiligheid en crisissituaties bij.

Bedrijfshulpverlening

Voor het beheersen van veiligheidsrisico’s en crisissituaties is een doeltreffende bedrijfshulpverlening nodig en in het verlengde daarvan een doeltreffende crisisorganisatie inclusief zorgcontinuïteit.

Bedrijfshulpverleners verlenen eerste hulp bij ongevallen, beperken en bestrijden van brand en bij crisissituaties alarmeren en evacueren zij alle aanwezigen (zie artikel 15 Arbowet Bedrijfshulpverlening in de Arbowet). Er zijn zeven praktische uitgangspunten (Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening VVT 2015) voor bedrijfshulpverlening bepaald voor onze branche.

Brandveiligheidsrisico’s zijn een resultante van verschillende onderliggende factoren. Het risico op een brand met daarbij een of meer slachtoffers in bijvoorbeeld een appartement van een zorgcentrum wordt onder andere bepaald door:

  • het gedrag van de bewoner;
  • de aanwezigheid van ontstekingsbronnen;
  • het materiaal in de woning;
  • de aanwezigheid en werking van bouwkundige voorzieningen;
  • de aanwezigheid en werking van brandveiligheidsinstallaties;
  • de aanwezigheid en voorbereiding van de bedrijfshulpverlening (BHV) en medewerkers;
  • de zelfredzaamheid van bewoners;
  • de kenmerken van de vluchtroute in het gebouw.

Deze factoren moeten in samenhang worden beschouwd, zowel om tot een inschatting van het risico te komen als om afwegingen te maken aan welke ‘knoppen’ te draaien om het risico kleiner te maken.

Risicogestuurd

Een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid is het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand. Daarbij bepaal je bewust wat je wel en niet doet en welke restrisico’s acceptabel zijn. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop.