Thema
Fysieke belasting niet-cliëntgebonden
Fysieke belasting niet-cliëntgebonden
Bekijk video

Fysieke belasting niet-cliëntgebonden

Fysieke belasting niet-cliëntgebonden

Een deel van de mensen die in de zorg werken heeft geen fysiek contact met cliënten. Vaak noemen we dit ‘ondersteunende diensten’ of ‘medewerkers die niet-cliëntgebonden werkzaamheden verrichten’.

Denk daarbij aan de administratie, TD, de keuken, receptie, schoonmaak, intern transport, etc. Deze medewerkers lopen ook risico op fysieke overbelasting en dus op het krijgen van klachten.

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting

Om voorbereid te zijn op fysiek belastend werk moeten alle zorgverleners en medewerkers van ondersteunende diensten trainingen volgen in de basisopleiding. Ook moeten zij zich regelmatig laten bijscholen om de kennis op peil te houden.

De fysieke belasting op het werk mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (hoofdstuk 5). In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) moeten werkgevers de veiligheids- en gezondheidsaspecten van fysieke belasting opnemen.

Om fysieke overbelasting te voorkomen hebben de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de overheid landelijk afspraken gemaakt over wanneer een handeling te zwaar wordt en wat je dan moet doen. Voor cliëntgebonden handelingen vind je die in de ‘Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor zorgverleners’, voor ondersteunende diensten vind je ze in de ‘Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden’. Aangezien de Inspectie SZW de Arbocatalogus VVT als stand der techniek beschouwt zijn deze Praktijkrichtlijnen leidend bij een eventuele inspectie. Hiermee is invulling gegeven aan artikel 5.2, 5.3, 5,4 en 5.5 van de Arbeidsomstandighedenwet