Fysieke belasting niet-cliëntgebonden

Algemeen

Reiken kan zowel hoog, ver als diep zijn. Het probleem met reiken is dat de lastarm snel te groot is. Met andere woorden, de afstand tussen het lichaam en waar de medewerker naar reikt is te groot. Dit is een serieus risico op klachten, vooral aan nek en schouder. We noemen dat ook wel ‘boven je macht’ werken. 

Reiken

Daarom is voor reiken is de volgende Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting afgesproken: 

  • Niet meer dan 12 keer per uur reiken.

Armheffing

Voor armheffing is de volgende Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting afgesproken: 

  • Werkzaamheden boven schouderhoogte worden voorkomen (nooit langer dan 1 minuut per keer).

Hurken en knielen

Ook als je lang hurkt of knielt kunnen er klachten ontstaan, zoals knieklachten of spataderen. Eventjes hurken of knielen is echter geen probleem. Daarom is over hurken en knielen de volgende Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting afgesproken: 

  • Niet langer dan 30 seconden aaneengesloten en 30 minuten totaal per dienst hurken of knielen.

De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zijn landelijk afgesproken door werknemers- en werkgeversorganisaties.