Trainingen fysieke belasting VVT

Trainingen fysieke belasting VVT

Om voorbereid te zijn op fysiek belastend werk moeten alle zorgverleners en leerlingen in de VVT de volgende trainingen hebben gevolgd: de basisinstructie til- en transfertechnieken en de basisinstructie werken met tilhulpmiddelen (tilliften, glijzeilen, etc.). Deze trainingen moeten onderdeel zijn van de basisopleiding en minimaal twee dagdelen in beslag nemen.

Voor medewerkers van ondersteunende diensten die fysiek belastend werk doen, geldt ook dat zij hier door middel van training op moeten worden voorbereid. Zij dienen de basisinstructie tiltechnieken en werkmethoden te hebben gevolgd. Ook deze training dient minimaal twee dagdelen in beslag te nemen.

Regelmatig bijscholen zorgverleners en medewerkers van ondersteunende diensten

Medewerkers die zorg verlenen in de mobiliteitsklassen B-E en medewerkers van ondersteunende diensten moeten zich minimaal één keer per jaar, één dagdeel laten bijscholen. Voor zorgverleners in de mobiliteitsklassen B-E geldt dit voor manuele transfertechnieken, in combinatie met een training in het gebruik van hulpmiddelen. Voor medewerkers van ondersteunende diensten die fysiek zwaar werk doen, geldt dit voor tiltechnieken en werkmethoden in combinatie met een training in het gebruik van tilhulpmiddelen en werkmaterialen.

Het is ook mogelijk, om eens per twee jaar een langere training te geven (minstens een dag per twee jaar). In deze training kan ook aandacht worden besteed aan het voorkomen van, en het omgaan met agressie en weerstand tijdens de basiszorg. Vaker een korte training geven is wenselijker, dan minder vaak een lange training.  Een te lange periode tussen de trainingen is niet de bedoeling.