Fysieke belasting niet-cliëntgebonden

Algemeen

Door langdurig stil te staan, en dan bedoelen we echt stil staan, wordt het lichaam eenzijdig belast. Dat kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat. Maar als de bloeddoorstroming niet optimaal is, ontstaat er ook een risico op bijvoorbeeld spataderen. 

Daarom is voor staan de volgende Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting afgesproken: 

  • Niet langer dan één uur aaneengesloten staan.
  • Niet langer dan 4 uur in totaal staan.

Langdurig voorovergebogen staand (of zittend) werken, ook wel ‘statische belasting’ genoemd, is een enorm onderschat arbeidsrisico dat ongemerkt tot ernstige klachten kan leiden. Spieren moeten te lang aangespannen blijven en er kan hoge druk op de tussenwervelschijven ontstaan. Na een minuut krijgen de meeste mensen al problemen. De spieren verkrampen en er komt een zeurende pijn op. Statische belasting komt bij allerlei werkzaamheden voor: koken, het laden van trays in voedselkarren, stoffen, moppen, zemen, stofzuigen, dweilen, schrobben, strijken, werken aan een te lage balie, etc.  

Over statische belasting is de volgende Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting afgesproken: 

  • Niet langer dan 1 minuut werken met een gedraaide en/of meer dan 30 graden voor- of zijwaarts gebogen romp.

De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zijn landelijk afgesproken door werknemers- en werkgeversorganisaties.