Gedragsregels in de organisatie of op de afdeling

Gedragsregels in de organisatie of op de afdeling

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft voor haar organisatie een aantal gedragsregels geformuleerd om een veiliger werkklimaat te creëren. De afdeling Spoed Eisende Hulp van het UMCU heeft deze gedragsregels vertaald in heel concrete afspraken op de afdeling. Kijk vooral ook bij de omgangsafspraken op de laatste pagina voor concrete tips voor het (eerste) contact met anderen en hoe te handelen bij ongewenst gedrag.

Aan de slag!

Normen in het UMCU SEH Gedragsregels en omgangsnormen

Doelgroep:

Ontwikkeld voor UMCU maar breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

UMCU

Sluit aan bij doel:

Agressiebeleid