Handreiking fysiek ingrijpen

Handreiking fysiek ingrijpen

Fysiek ingrijpen is primair onderdeel van het veiligheidsbeleid. Dat betekent dat de veiligheid van patiënten en medewerkers altijd voorop staat en dat voortdurend getracht wordt om risico’s te voorkomen, eventuele schade te beperken en te leren van (on)veilig handelen.

Aan de slag!

Handreiking fysiek ingrijpen

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de GGZ maar breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

GGZ Nederland

Sluit aan bij doel:

Agressiebeleid