Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (IZEP)

Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (IZEP)

Met IZEP wordt duidelijk in welke fase van de cultuurladder een afdeling zich bevindt, wat nog ontwikkeld moet worden en wat de sterke en zwakke plekken in de patiëntveiligheidscultuur zijn. IZEP is een instrument om de veiligheid binnen een afdeling of team te bespreken. Het instrument kan door zorgprofessionals zelf gebruikt worden, onder leiding van een gespreksleider.

Aan de slag!

Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur

Doelgroep:

Ontwikkeld voor algemene ziekenhuizen, maar wordt ook in de ggz toegepast

Ontwikkelaar:

NIVEL, 2006

Sluit aan bij doel:

Agressiebeleid