Duidelijk over agressie – Scholing

Duidelijk over agressie – Scholing

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel, maar in de praktijk kunnen medewerkers er wel mee te maken krijgen. Het is dus van groot belang dat het onderwerp ‘agressie’ tijdens scholing van (aankomend) professionals aan bod komt.

Op deze site vind je hulpmiddelen voor het vormgeven van onderwijs over agressie in zorgorganisaties, maar ook in zorg- en sociaal agogische opleidingen. Het raamwerk hiernaast dekt de volledige breedte van het onderwerp ‘agressie’ en is de basis voor het screenen en ontwikkelen van curricula, opleidingsprogramma’s en leeraanbod. Klik op één van de vier onderdelen voor gedragsbeschrijvingen, competenties en voorbeelden van mooi (digitaal) leermateriaal, of bekijk eerst het filmpje om te zien hoe het raamwerk kan worden toegepast. Aan de slag met e-learning? Download dan ook het e-book ‘De 5 W’s van e-learning’.

Thema’s:

  1. Stimuleren van groen gedrag
  2. Omgaan met oranje gedrag
  3. Handelen bij rood gedrag
  4. Agressiebeleid
  5. De Leerstand
  6. E-book ‘De 5W’s van e-learning