Agressie moet je melden

Agressie moet je melden

De brochure “Agressie-incidenten moet je melden” geeft voor de medewerker het belang weer om een incident te melden. Ook gaat de brochure in op de procedure voor melden en registratie(systeem) en het bespreken van de melding in het teamoverleg.

Aan de slag!

Agressie moet je melden

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de VVT sector maar breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

Gezond en Zeker

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag – nazorg bij agressie-incidenten