Anonimiteit in het strafproces

Anonimiteit in het strafproces

Nadere uitleg van bestaand beleid over (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces.

Aan de slag!

Anonimiteit in het strafproces

Doelgroep:

Breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

Rijksoverheid

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag – opvolging richting de veroorzaker