Een coördinator als centraal aanspreekpunt

Een coördinator als centraal aanspreekpunt

Het is belangrijk om agressie en geweld tegen medewerkers niet te benaderen als een project, maar als een permanente activiteit. Het is een zaak van lange adem. Het gaat om het draaiend houden van de agressie-aanpak. Uit de ervaringen van zorginstellingen blijkt dat het grootste obstakel om agressie en geweld daadwerkelijk aan te pakken tijdgebrek is. Daardoor zijn beleid en werkvloer te vaak twee werelden die niet goed met elkaar zijn verbonden.

Aan de slag!

Een coördinator kan de spin in het web zijn die beleid en praktijk wel samenbrengt. Dat is een medewerker die het vaste aanspreekpunt wordt voor alles wat te maken heeft met agressie en geweld in de hele organisatie. De coördinator zorgt ervoor dat het wiel continu blijft draaien en is de schakel tussen werkvloer, management en instanties en organisaties buiten de deur.

Bekijk het filmpje om te zien welke rol de coördinator vervult en gebruik de downloadsrood om inspiratie op te doen over de rol van de coördinator in jullie organisatie.

Doelgroep:

Breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

Duidelijk over agressie

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag