Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie van KNMG

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie van KNMG

Bij incidenten staat het medisch beroepsgeheim soms onder druk. In deze handreiking vind je tips en praktische voorbeelden om om daar mee om te gaan.

Aan de slag!

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie

Doelgroep:

Breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

KNMG

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag – opvolging richting de veroorzaker